inter lineas

inter lineas

Vom Westen nichts neues ...?

Zin en onzin, gebundeld

Joncheere, och Here

ActualiteitPosted by grim(m)burger Thu, August 08, 2013 21:33:46

Stel je voor dat deze dame, voor haar werk in de afvalindustrie, reeds tot “Jonkvrouw” zou verheven zijn…

De berichtgeving over wat er verkeerd is met het cv van de 41-jarige ster is, grotendeels, zeer voorzichtig. Bij de VRT is het slechts sinds vanmiddag “nieuws” geworden. Blijkbaar vindt de VRT redactie in deze komkommertijd de outing van Lyle Muns en de Kiss-in van wat holebi’s voor het Russisch consulaat veel belangrijker dan wat er gebeurt aan de top van de NMBVS. Tja.

Terug naar de niet-jonkvrouw dan maar. De voorzichtigheid in de berichtgeving is moeilijk te begrijpen: sommigen zetten ons aan om te vermoeden dat Egon Zehnder aan de basis ligt van deze “onfortuinlijke fout”, daarin trouwens, tot mijn grote verbazing, gesteund door de kandidate zelf.

Het lijkt wel alsof vele journalisten niet meer weten hoe een wervingsproces – al dan niet met de hulp van een gespecialiseerde firma, verloopt. Nochtans is het simpel. Eerst komt de beschrijving van de functie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, geproduceerd door de “zoeker”. Hulp van buitenaf was daarbij welkom al was het maar omdat de vereiste kwalificaties fijntjes moesten worden omschreven, om Lallemand op zijn paard te kunnen houden.

Daarna laten de “zoekenden” die hun kandidatuur willen stellen, hun interesse aan de “zoeker” weten, meestal via een telefoontje, een brief of een e-mail (tweets kan uiteraard ook in bepaalde milieus). Het overhandigen van een “up-to-date cv” is in dat proces een standaard onderdeel. Hoewel sommige kandidaten experten betalen om dat cv volgens de regels van bepaalde kunsten te schrijven, blijft het cv – en de juistheid ervan, de verantwoordelijkheid van de kandidaat.

Dus: Joncheere is verantwoordelijk voor de inhoud van haar cv en heeft die zelf (mede) gecomponeerd. In dit specifieke geval heeft ze dat document overgemaakt aan de headhunter. Normaliter verricht deze laatste een aantal controles, dikwijls vooral referentie checks. Diploma’s worden, zeker voor oudere kandidaten, niet altijd nagetrokken. Wat headhunters bij mijn weten nooit doen is leugens of hun eigen fantasie toevoegen aan een cv van kandidaten.

Wat in al de persverhalen, verrassend genoeg, niet aan bod komt is “timing”. Vandaag weten we, via speurwerk van De Morgen, dat Joncheere via een bedrieglijk cv kandideerde bij de NMBS. We denken ook te weten dat Egon Zehnder heeft nagelaten om de vermelde diploma’s van de dame te controleren op hun echtheid. Echter wordt vanuit bepaalde hoeken reeds weken gezegd dat Joncheere de meest geschikte kandidaat is!! Neen, niet noodzakelijk wat betreft objectieve kwalificaties, is ze uitgelezen, echter wel op basis van haar goede betrekkingen met bepaalde politiekers en politieke partijen. Men mag zich de vraag stellen hoe deze publieke en politieke promotie het werk van Zehnder beïnvloed heeft. Hun stilzwijgen is tekenend.

Tot slot zetten we vaststaande feiten op een rijtje. Eén, de goddank-niet-jonkvrouw van de HAM kan moeilijk volhouden dat zij niet met haar cv heeft geknoeid (inclusief naar verluidt bezwarende informatie in LinkedIn). Twee, de headhunter Zehnder is slordig geweest bij het niet controleren van de vermelde diploma’s. Wat nog niet vast staat is de rol van de politiek in dit onverkwikkelijke verhaal, een verhaal waarin de acteurs ervan uitgingen dat het scenario reeds in steen gebeiteld was.

Grimbergen, 8 augustus 2013

  • Comments(0)//blogs.grimburger.com/#post22