inter lineas

inter lineas

Vom Westen nichts neues ...?

Zin en onzin, gebundeld

Freya's Vrome Wens

ActualiteitPosted by grim(m)burger Sat, December 07, 2013 21:12:45
Freya stelt voor dat, om mogelijke verdachtmaking te vermijden, politici in de toekomst zich zouden onthouden van het besturen van ondernemingen, zeker als die in verband kunnen gebracht worden met overheidsbeslissingen.

Het zou zonde zijn om haar voor deze sinterklaas bedenking een zwarte piet door te schuiven, maar het blijft verbazen waarom zij, en politici in het algemeen, met deze gewaardeerde deontologische suggesties in de kranten grote sier willen maken terwijl ze, in feite, onmiddellijke opportuniteiten hebben om hun partijgenoten te stimuleren om hic et nunc het geweer van schouder te veranderen en een ‘sterk signaal’, met andere woorden een sprekend voorbeeld van anders-DOEN, te produceren.

Ik refereer hier naar Electrawinds.
Neen, niet naar het verleden van Electrawinds, eerder naar het heden en naar de toekomst. Want wat stellen we vast? Terwijl Freya op haar preekstoel met haar kruis zwaait, is het Limburgse bedrijf Nuhma (via haar dochter Bionerga) naar verlijdt (De Tijd van 7 dec) vergevorderd in onderhandelingen met Electrawinds over de overname van het zogenaamde kroonjuweel van laatstgenoemde, namelijk de Biostoom divisie.

Laat ons eerst kennismaken met de gezichten (en breinen) achter de kopers. Nuhma is een intercommunale holding waar, bij de samenstelling werd gestreefd naar een brede coalitie, die bestaat uit bestuursleden van gans Limburg. De leden zijn: Frieda Brepoels, Tony Coonen, Thierry de Grunne, Marc Vandeput, Steven Vandeput, Mark Vanleeuw, Peter Vanvelthoven en André Vautmans. Men moet niet Carl Devos heten om in één oogopslag vast te stellen dat dit een doodgewoon politiek bedrijf is (zoals er in België zeer vele zijn), een bedrijf dat sowieso ook aan de Limburgse gemeenten een mooi dividend wil uitbetalen (waarvan bovengenoemde heren meestal vooraanstaande bestuurders zijn)

Wat is de dochter Bionerga dan wel? Gebruik makend van al de grote symboolwoorden (klimaat, kwaliteit, gezondheid, enz..), is de missie van het bedrijf naar eigen zeggen: als betrouwbare, klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde ondernemer optimaal grondstoffen en energie recupereren uit niet-herbruikbare afvalstromen. Let wel: de “ondernemer” is in deze context gewoon een oogverblindend “placebo” voor “overheid”. Wie er in de Raad van Bestuur zit is ook het bekijken waard: de Grunne Thierry, De Ceulaer Maarten, Coonen Tony, Nuhma NV vv Kelchtermans Ludo, Brouns Hubert, Cremers Walter, De Vis Dirk, Pirens Freddy, Truyens Raf, Verheyen Peter, Wouters Luc, Brepoels Frieda, Vanleeuw Mark, Schetz Marc, Peeters Philip (CEO), Jans Peter (CFO). Hoeveel ondernemers? Hoeveel experten in bio-energie? Hoeveel politici?

Welnu, is het niet vreemd dat een intercommunale onderhandelt over deze overname nadat privé bedrijven (o.a. baggeraar Jan De Nul) afgewezen werden? Waarom zou een intercommunale, die zich bezig houdt met afvalverwerking voor Limburgse gemeenten, bestuurd door LImburgse politiekers, plots strategische en/of economische belangen hebben bij het overnemen van Biostoom aan een hogere prijs dan andere bieders? Is het de rol van een overheidsbedrijf om tot zulke actie over te gaan? Hoe was deze overname zelfs maar het overwegen waard in het kader van het lange-termijn plan van een provinciale intercommunale? Wat anders dan een vriendendienst kan hierin een bepalende rol spelen? Met wiens geld worden zulke vriendendiensten betaald?

Freya’s oproep is inmiddels grootmoedig overgenomen door haar partij, wellicht om uit de wind te kunnen staan als het straks rond Electrawinds toch echt gaat stormen. Schitterend! Kunnen al de bekeerde medestanders dan, om te beginnen, op een zeer praktische manier uit de doeken doen hoe zij structuren (zoals (bv deze Nuhma/Bionerga) gaan hervormen, of opdoeken? Ach, niet simpel want het betekent een vervanging van quasi het algehele bestuur en management, waarvan het "ons-helpt-ons" gehalte de volle honderd procent bedraagt.

Dat politici enkele bestuursmandaten uitoefenen als onderdeel van hun ambt is trouwens niet direct problematisch, misschien zelfs zeer nuttig. Maar als we in dit land au sérieux willen genomen worden betreffende het aan banden leggen van de particratie, van de belangenverstrengeling en, onvermijdelijk, van de corruptie dan kunnen we best beginnen met de zitpenningen (en andere vormen van verloning) van politieke mandatarissen de iure tot nul Euro te herleiden: ze worden daarvoor reeds betaald als deel van hun openbare functie. Tegelijk moeten we het oprichten van overheidsbedrijven zoals Bionerga, die perfect vanuit het privé initiatief kunnen worden opgestart (eventueel met wat weloverwogen overheidssteun) doodgewoon verbieden, zoniet verglijden we verder in een verstikkend moeras dat van langsom meer met totalitaire toestanden, en dito machtsconcentratie, gemeen heeft .


Grimbergen, 7 december 2013

  • Comments(0)//blogs.grimburger.com/#post30