Bloot Bot

Bloot Bot

Achter de Schermen

... van het hedendaags Orwelliaans Nieuwsgespin

Seksistische Quatsch

beetjesPosted by grim(m)burger Thu, January 22, 2015 15:52:01

Het Nieuwsblad blijft me, drie weken in ons lopende abonnement, dikwijls verrassen. Soms is het gewoon “te zot om los te lopen”, en soms is het klinkklare “quatsch”. Ook vandaag neem ik met enige verstomming (die inmiddels is omgeslagen in pennenvruchten) kennis van hun berichtgeving.

Onder de titel “Homo’s geven vaak meer leiding dan vrouwen” (bij de Vlaamse Overheid, waardoor, dixit HNB, het roze plafond doorbroken is!), steekt de krant de loftrompet over de hoogvliegende carrière-makerij van de uniseksers. Ter staving van hun conclusie publiceren ze onderstaande grafiek.


Een summiere inspectie leert ons dat de redacteur dezes, en zijn of haar bazen, van welk geslacht of geaardheid dan ook, zelfs van doodeenvoudig rekenen geen pap hebben gegeten. Wat stellen we vast?

Ten eerste: de som van de percenten is 57% en 61% in respectievelijk 2008 en 2014, met een merkwaardig verschil van vier procent tussen beide jaartallen. Ten tweede: het verschil tussen homo-man en som van de vrouwen is respectievelijk 4% en 4.4% (15-12-7 en 17.8-11.2-11)

Op basis van die cijfers kan men de volgende simpele conclusies trekken:

Ten eerste, de totale populatie van leidinggevenden bij de Vlaamse Overheid moet, noodzakelijkerwijs, 100% bedragen. We missen hier dus telkens een slordige 40%. Zouden dat departementen zijn zonder leiding? Misschien allemaal biseksuelen, en niet opgenomen in de statistiek? Of misschien “andere wezens”, al dan niet aardse hominiden. De schrijver ziet er blijkbaar helemaal geen g(r)aten in.

Ten tweede, in 2008 is de som van homoseksuelen leidinggevenden samen 22%, in 2014 bijna 29%. Wow, negenentwintig procent van het management is homofiel. Pff, van discriminatie gesproken…! Iimmers stelt men zich de vraag, ofwel (a) zijn de homoseksuelen bij promoties buitensporig bevoordeeld tov hetero’s, of (b) werken bij de Vlaamse Overheid veel, veel, veel meer homo’s dan hun relatief aandeel in de maatschappij zou doen vermoeden? Wie heeft gelijke kansen??

Ten derde: zelfs als we bovenstaande percenten terugbrengen naar een basis van 100% ipv de 60% die in deze statistiek speelt, is de impliciete aanname van de proportie homoseksuelen in de populatie van leidinggevenden nog steeds om en bij de 18%... zou dat een reflectie zijn van wat in de algehele maatschappij geldt?

Tenslotte titelt HNB letterlijk “Homo’s geven meer leiding dan vrouwen”. Uit welke statistiek hebben ze dat kunnen afleiden, vooral aangezien, in hun cijfers, het verschil tussen “homo man” en “vrouwen” 4% bedraagt - in het voordeel van de vrouwen weliswaar!? Eén verklaring kan zijn dat ze lesbiennes niet als vrouwen hebben beschouwd… Andere verklaringen ontgaan me wellicht.

Al het bovenstaande in overweging nemende kan men concluderen dat de krant er duidelijk behoefte aan heeft om de dingen door een roosgekleurde bril te bekijken, en om fanatiek en pathologisch bij te kleuren waar het hen past, ook als het bijeengescharreld materiaal helemaal kleurloos, pure quatsch en niet-relevant is. Hoe zou het eigenlijk zitten met de statistiek over leidinggevenden bij Het Nieuwsblad , niet zozeer qua seks(e) en geaardheid, maar wel qua “métier” en competentie?

Grimburger, 22 januari 2015