Bloot Bot

Bloot Bot

Achter de Schermen

... van het hedendaags Orwelliaans Nieuwsgespin

Regel van Drie

beetjesPosted by grim(m)burger Thu, February 05, 2015 10:34:42

Het Nieuwsblad bericht vandaag dat 25% van de kersverse universiteitsstudenten rechten en psychologie de “regel van drie” niet “machtig” zijn. Alle nikkel-opgepoetste en zelfverheerlijkende interpretaties van de PISA scores ten spijt, blijkt – op het veld – dat het Belgisch onderwijs, zowel onderricht als toetsing, ondermaats is. Dat bewijst althans de zogenaamde SIMON test, die ontworpen is aan de UGent om “wiskunde kennis” te testen.

Enkele observaties lijken me gepast om de omvang van de ondermaatsheid te duiden.

Eén. De “regel van drie” als wiskunde classificeren is nogal met de haren getrokken. Hoe kan iemand in de huidige (kennis!-)maatschappij doeltreffend functioneren zonder dit simpele rekentrucje? Dat geldt trouwens ook voor doodsimpele sommetjes rond breuken, die in de test zijn opgenomen. Dit is geen wiskunde, wel eenvoudig rekenen.

Twee. De regel-van-drie behoort tot het leerplan van het vierde studiejaar, in de lagere school. Dat leerlingen die deze redenering niet aangeleerd krijgen, toch in de “humaniora” terecht kunnen roept vragen op. Dat zulke leerlingen de volgende zes jaar van de humaniora toch telkens met vrucht voleinden, zegt veel over het lage niveau van dit secundair onderwijs. Echter, is dat niveau blijkbaar wel voldoende om in België toch een universitaire opleiding aan te vatten!

Drie. Allicht zullen de koorleiders van onze “liberale democratie” aanhalen dat wiskunde niet direct, en niet alleen, zaligmakend is… Zonder zelfs maar het symbolisch gebruik van de term wiskunde in deze context te laken, moet men zich de vraag stellen waarin studenten, die zich de redenering van de regel-van-drie niet kunnen eigen maken, dan wel kunnen academisch zouden kunnen slagen?

Vier. Eén vierde van de eerstejaars rechten en psychologie zijn vandaag blijkbaar rekenonbekwaam. Hoe vertalen we dat getal naar de huidige generatie leerlingen en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs? Hoeveel percent van alle achttienjarigen kent de regel-van-drie? Hoe passen de kundeprofielen van hogergeschoolden in de noden van een kenniseconomie? (Hopelijk, en wellicht, is de reken-kunde van mensen die een (zelfstandig) beroep uitoefenen van hoger niveau)

Dit is geen probleem van voorbijgaande aard. Dit is een uitdaging voor een ganse generatie en vergt een volgehouden inspanning. Zowel kinderen, ouders als overheid zullen hun gedrag in belangrijke mate moeten wijzigen, indien België straks, in het zeer competitieve “global village”, nog welvarend wil zijn.

Wie van de drie neemt het initiatief?

Grimburger, 5 februari 2015