Bloot Bot

Bloot Bot

Achter de Schermen

... van het hedendaags Orwelliaans Nieuwsgespin

Reina Fabiola & Fons Pereos

beetjesPosted by grim(m)burger Fri, December 05, 2014 21:15:25

Het ligt reeds een tijdje achter ons, het “Fons Pereos”. De koningin ligt nog heel even onder ons, hoewel ze ons in haar eigen gedachten reeds heeft verlaten. Hopelijk, en waarschijnlijk, vindt ze de rust die ze verdient.

Terwijl de VRT vanavond, in de schaduw van haar sterven, moeite deed om het imago van vrome preut, dat de omroep zelf heeft helpen fabriceren, wat te nuanceren, kon de spreekbuis van dienst het toch niet laten om even terug te duiken in de “Fons Pereos” episode.

Immers, “Fabiola” (de mensen bij hun titel noemen is voor vermeende bv’s al lang een brug te ver) had toch moeten weten dat, hoewel alles wettelijk was verlopen, zulk fonds “moreel” niet te verantwoorden was. De royalty-watcher-van-dienst, een achtenswaardige en sobere versie van de meer mediatieke schimmenjagers, duidde de commentaar van de onedelachtbare Terzake voorman op voorbeeldige wijze.

Zo veronderstelde hij, mijns inziens zonder enig risico om zich te vergissen, dat de Koningin zelf wel niet zeer beslagen zou zijn geweest in het opzetten van financieel voordelige constructies?! Pientere advocaten zouden dat wel bedacht hebben? Trouwens had ze niet snel beslist, toen zij de immoraliteit ervan, godsdienstig belicht door de media die mede “de mensen, het volk” vertegenwoordigen, inzag? Onmiddellijk had ze het beslist, maar toch bleef de media-smet..

Is het dan niet vreemd en ietwat wraakroepend dat, nu de dame stilletjes is heengegaan, doch amper wat kouder geworden, men bij de VRT toch nog is gaan focussen op dat éne piepkleine feitje - een pruts nota bene in een groot leven ten dienste van de Belgische Staat?

In het licht van dit verhaal is er trouwens slechts één vraag pertinent: als de wetten die zulke constructies toelaten (wetten waar moraliteit mag verondersteld worden inherent aan de regelgeving te zijn) niet door rijke mensen mogen worden gebruikt, voor wie zijn diezelfde wetten dan feitelijk gemaakt en goedgekeurd? Voor de armen?

Eerder dan een “misschien moreel misstapje” van een overleden koningin in de schijnwerper te plaatsen, zouden de media er goed aan doen om de politici en hun vele smerende trawanten te viseren met pertinente vragen over het waarom van zulke wetten, en wie er gebruik van maakt! Het zal toch ook niet alleen Rudy De Leeuw geweest zijn die de notionele interestaftrek voor eigen privégewin heeft toegepast?

Requiescat in pacem, Regina Fabiola – Fons Regis.

Grimburger, 5 december 2014